Obecné info

Dny otevřených ateliérů na Vysočině

Osmý ročník podzimní slavnosti výtvarného umění a uměleckých řemesel v regionu Vysočiny se tentokrát uskuteční v sobotu 6. a v neděli 7. října.

V ty dny někteří výtvarníci a umělečtí řemeslníci v kraji zpřístupní svá tvůrčí zázemí. Návštěvníci se s nimi mohou osobně seznámit v jejich domácím prostředí. V některých ateliérech si lidé mohou použité výtvarné techniky a postupy sami vyzkoušet. Cílem akce je po celou dobu jejího trvání propagace umění, řemesel a zprostředkování kontaktu tvůrce a návštěvníka. Při minulém ročníku navštívilo ateliéry, dílny, galerie a umělecké školy v kraji více než jedenáct tisíc lidí, což potvrzuje stoupající trend zájmu laické veřejnosti o tuto akci. Pro srovnání, do prvního ročníku se v roce 2011 zapojilo pět desítek tvůrců a galerií, které tehdy navštívila tisícovka zájemců.

Akce se i v tomto roce zúčastní na dvě stovky tvůrců na zhruba sto pětačtyřiceti místech v celém regionu. Organizátoři i v tomto roce připravili pro všechny zájemce o návštěvu ateliérů informační materiály, které budou od poloviny září k dispozici v Informačních místech Dnů otevřených ateliérů v Kraji Vysočina. Těmi jsou Muzeum Vysočiny a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Muzeum Vysočiny v Třebíči, Muzeum Vysočiny v Pelhřimově, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Městské muzeum v Chotěboři, Informační centrum ve Ždírci nad Doubravou a galerie 8smička – zóna pro umění v Humpolci. Informační brožurky jsou k dispozici také v Informačních centrech v celém Kraji Vysočina. Stručnější přehled všech zapojených výtvarníků a řemeslníků s kontaktními adresami bude otištěn také v krajských novinách Kraje Vysočina, které budou distribuovány do všech domácností na Vysočině na počátku října. Aktuální informace budou dostupné na adrese ww.vysocina-kultura.cz a na facebookových stránkách akce.

Dny otevřených ateliérů se tradičně konají ve čtyřech příhraničních regionech. Kromě Vysočiny se návštěvníkům představí také tvůrci v Jihomoravském kraji, ve druhé polovině října v kraji Jihočeském a v Dolním Rakousku, kde akce před lety vznikla.

Již nyní si můžete stáhnout brožuru s celým seznamem vystavovatelů a plánovat svoji návštěvu po ateliérech.

Brožurka DOA 2018

Doufáme, že se i letos opět potkáme v hojném počtu při objevování a obdivování tvorby talentovaných tvůrců našeho kraje!

Pořadatelem akce je Kraj Vysočina a organizačně ji zajišťuje Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod. Záštitu převzala Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

Informace pro vystavující

Zahájení DOA 2018 proběhne 4.9. 2018 v 17:00 h, v sídle Kraje Vysočina, Jihlava, Žižkova 57, foayer budovy B.

pozvanka-zahajeni

Těšíme se na Vaši účast!

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace
Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod
(+) 420 730 806 819, (+) 420 725 043 181
stibor@muzeumhb.cz
www.vysocina-kultura.cz

Kdo se může účastnit DOA?

Akce se mohou účastnit všichni umělci působící v regionu Vysočiny, tedy jak profesionálové, tak i výtvarníci „amatéři“. A nemusí jít jen o tvůrce, kteří mají trvalé bydliště na území kraje. Dny otevřených ateliérů jsou určeny i kumštýřům chalupářům, kteří bydlí jinde, ale na Vysočině mají svoje letní nebo víkendová působiště. Pro ty, kteří nevědí – účast na akci je pro zúčastněné zdarma. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod zajišťuje produkci a propagaci – Vy pozvete veřejnost na návštěvu a k prohlídce Vaší tvorby.

Termín přijímání přihlášek je již uzavřen, máte-li zájem o účast na DOA v příštím roce, kontaktujte našeho koordinátora.

František Štibor
koordinátor DOA
portaculturae@muzeumhb.cz
tel. č. + 420 730 806 819 a + 420 725 043 181

DOA 18_Dopis tvurcum

DOA 18_Dopis školám

DOA 18_Prihlaska