DOA 2018

Dny otevřených ateliérů na Vysočině 2018

Téměř 12 tisíc (podle údajů vystavujících tvůrců přesně 11 770) návštěvníků se zúčastnilo víkendových Dnů otevřených ateliérů na Vysočině. Osmý ročník podzimní slavnosti výtvarného umění a uměleckých řemesel v regionu Vysočiny se uskutečnil v sobotu 6. a v neděli 7. října.  Nakonec bylo v tyto dny pro zájemce otevřeno a zpřístupněno 149 ateliérů, dílen, galerií a uměleckých škol, v nichž výtvarníci a umělečtí řemeslníci zpřístupnili svá tvůrčí zázemí. Návštěvníci se tak s nimi mohli osobně seznámit v jejich domácím prostředí. V některých ateliérech si lidé mohli použité výtvarné techniky a postupy vyzkoušet. Počet návštěvníků i zpřístupněných ateliérů je v posledních třech letech obdobný.

Největší zájem byl i tentokrát tradičně o návštěvy sklářských hutí, ale stranou nezůstaly ani menší domácí dílny nejrůznějších oborů. „Přicházeli dospělí, rodiny s dětmi, místní, ale i lidé z daleka, třeba z Prahy nebo od Nového Města na Moravě,“ upřesnil kovář Petr Štáfl z Uhrů u Přibyslavi. To, že akci vyhledávají i zájemci mimokrajští, především z Chrudimska, Pardubicka, Znojemska a okolí Brna potvrzují i další tvůrci.  „Cílem projektu je propagace umění, řemesel a zprostředkování kontaktu tvůrce a návštěvníka,“ upřesňuje náměstkyně hejtmana Jana Fischerová, která i letos nad akcí převzala záštitu.

Do prvního ročníku se v roce 2011 zapojilo pět desítek tvůrců a galerií, které tehdy navštívila tisícovka zájemců. Dny otevřených ateliérů se tradičně konají ve čtyřech příhraničních regionech. Kromě Vysočiny se návštěvníkům již představili také tvůrci v Jihomoravském kraji, ve druhé polovině října v kraji Jihočeském a v Dolním Rakousku, kde akce před lety vznikla.

plakat-doa-2018-web2

 

Fotografie z DOA 2018 můžete nalézt v galerii nebo na našem facebooku 

Pro veřejnost byla opět vydána celokrajská informační brožura se seznamem všech míst, která mohli zájemci v rámci Dnů otevřených ateliérů navštívit.

Brožurka DOA 2018

Pořadatelem akce je Kraj Vysočina a organizačně ji zajišťuje Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod. Záštitu převzala Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.


Úterý 4. 9. 2018 Slavnostní zahájení Dnů Otevřených ateliérů

Čtyři desítky výtvarníků a uměleckých řemeslníků z Vysočiny se začátkem září zúčastnily v Jihlavě Slavnostního zahájení Dnů otevřených ateliérů na Vysočině 2018. Pozvání k neformálnímu „odstartování“ DOA přijala do sídla Kraje Vysočina většina z výtvarníků už po několikáté, ale mezi letos otevřenými ateliéry budou některé vůbec poprvé. Dny otevřených ateliérů plné inspirace, krásna, nových poznatků a zkušeností jsou pro veřejnost na Vysočině organizovány v termínu 6. a 7. října.

Podzimní  slavnost výtvarného umění a uměleckých řemesel se v Kraji Vysočina uskuteční v tomto roce o prvním říjnovém víkendu už poosmé. Svá tvůrčí zázemí otevřou pro návštěvníky z řad veřejnosti výtvarníci a umělečtí řemeslníci na více než sto čtyřiceti adresách v celém regionu. Malíři, grafici, keramici, sochaři, skláři kováři a reprezentanti dalších profesí. K nim se tradičně přidávají umělecké školy všech stupňů i galerie.  Nad Dny otevřených ateliérů 2018 na Vysočině, které organizačně zajišťuje Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, převzala záštitu Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů. „Jsme rádi, že výtvarníci a umělečtí řemeslníci zpřístupňují své ateliéry a návštěvníkům dávají možnost poznat proces tvorby jejich díla. Záměrem Dnů otevřených ateliérů je zdůraznit význam tvůrčí činnosti, poukázat na rozmanitost řemeslné výroby a zejména zručnost desítek či spíše stovek lidí žijících a působících v Kraji Vysočina. Cílem je podpora a propagace řemesel a umění“, uvedla ve svém úvodním projevu Jana Fischerová.

Ideu ateliérů převzal Kraj Vysočina v roce 2011 v rámci přeshraniční spolupráce od partnerského regionu Dolní Rakousko a sousedních Jihočeského a Jihomoravského kraje. Ve všech těchto regionech se Otevřené ateliéry uskuteční také v tomto roce.

Pro veřejnost je opět vydána celokrajská informační brožura se seznamem všech míst, která mohou zájemci v rámci Dnů otevřených ateliérů na Vysočině navštívit.