Úvod


Dny otevřených ateliérů na Vysočině jsou podzimní slavností umění, která má v našem kraji tradici již od roku 2010. Brány do svého tvůrčího zázemí Vám otevřou výtvarníci na celém území Kraje Vysočina a to vždy první říjnový víkend. Malíři, sochaři, grafici, keramici, kováři, šperkaři, oděvní výtvarníci a další umožní návštěvníkům dozvědět se něco více o své tvorbě a někteří je do ní i rádi zapojí. Při této příležitosti dochází často k navázání nových přátelství a kontaktů a také k výměně zkušeností mezi umělci. Neváhejte a zažijte autentickou atmosféru, která se vymyká běžnému provozu v muzeích či galeriích. Myšlenka uspořádat Dny Otevřených Ateliérů byla převzata ze spolkové země Dolní Rakousko, kde se projekt uskutečňuje již od roku 2003. Později se rozšířil také na území České republiky, a sice v kraji Jihomoravském, Jihočeském a Kraji Vysočina.

Realizaci akce v kraji Vysočina má na starost Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.


Aktuálně

2021-10-07

Věříme, že jste si náležitě užili DOA 2021 a stihli navštívit co nejvíce umělců a řemeslníků, kteří jsou mezi námi všude po Vysočině. Fotografie ze svého ateliéru v průběhu akce nám poskytla mj. Galerie U Bašty (Velké Meziříčí). I vy můžete zasílat fotografie z letošního ročníku na email knihovna@muzeumhb.cz či doa@muzeumhb.cz společně se ZPĚTNOU VAZBOU a PODPISOVÝMI ARCHY. Děkujeme vám všem!

2021-10-06

Věříme, že jste si náležitě užili DOA 2021 a stihli navštívit co nejvíce umělců a řemeslníků, kteří jsou mezi námi všude po Vysočině. Fotografie ze svého ateliéru v průběhu akce nám poskytla mj. Helena Beštová. I vy můžete zasílat fotografie z letošního ročníku na email knihovna@muzeumhb.cz či doa@muzeumhb.cz společně se ZPĚTNOU VAZBOU a PODPISOVÝMI ARCHY. Děkujeme vám všem!

2021-10-04

Věříme, že jste si náležitě užili víkend DOA 2021 a stihli navštívit co nejvíce umělců a řemeslníků, kteří jsou mezi námi všude po Vysočině. Náš tým v sobotu 2. října zavítal a setkal se s milým přijetím ve Sklářské huti Svoboda v Karlově, Sklářské huti U Hrocha ve Škrdlovicích, v ateliéru Petra Brázdy v Kocandě, v kovárně Jiřího Hudce ve Lhotě a v dílně Tržil-Rossi v Bystřici nad Pernštejnem. V neděli 3. října jsme navštívili mj. ateliér Bohuslava Jirky, Josefa Krumla, dílnu Ivy Jouklové, Vladimíra Melzera či kroužek Pionýrská skupina – Mláďata Chotěboř. Všem ateliéristům i návštěvníkům za průběh letošního ročníku děkujeme a budeme se na vás těšit v příštím roce! Více informací v našem katalogu a na sociálních sítích.

2021-09-29

Vážení návštěvníci, s politováním vám musíme oznámit, že letošní účast na DOA 2021 tento týden zrušily ateliéry – Atelier Skame a Keramika Bára (za okres Žďár nad Sázavou). Výše uvedená skutečnost nás mrzí, avšak doufáme, že tento víkend 2.-3. října navštívíte některý z více než 120 ateliérů po celém kraji.

Již se na vás těšíme!

2021-09-10

Vážení ateliéristé, pokud stále ještě nemáte taštičky s propagačními materiály, případně katalogy DOA 2021, můžete si je vyzvednout na níže uvedených informačních centrech a institucích:
IC Bystřice nad Pernštějnem
IC Chotěboř
IC Jaroměřice nad Rokytnou
OGV Jihlava
IC Kamenice nad Lipou
IC Krucemburk
IC Moravské Budějovice
IC Náměšť nad Oslavou
Horácká galerie Nové město na Moravě
IC Pelhřimov
IC Svratka
IC Pacov
IC Telč
Muzeum Vysočiny Třebíč
IC Velká Bíteš
IC Velké Meziříčí
IC Žďár nad Sázavou
Zámek Žďár nad Sázavou
IC Žirovnice
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

2021-09-07

Slavnostní zahájení je vždy příležitostí ke společnému setkání, k poděkování všem zapojeným ateliéristům ze strany pořadatelů a probíhá za účasti zástupců Kraje Vysočina a krajských kulturních institucí.

Záštitu nad Dny otevřených ateliérů 2021 v Kraji Vysočina převzal Mgr. Roman Fabeš, radní pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

Nedílnou součástí akce bylo představení Katalogu DOA 2021, který obsahuje seznam téměř 120 přihlášených účastníků, mapu a termíny zpřístupnění jednotlivých ateliérů. AKTUALIZOVANÉ INFORMACE O PŘIHLÁŠENÝCH ATELIÉRECH SLEDUJTE V NAŠEM LETOŠNÍM PŘEHLEDU ZDE

Tématem 11. ročníku DOA 2021 v Kraji Vysočina je „křehké umění“, „křehkost“ v sobě zahrnuje i křehkost základních hodnot našeho života, zdraví a rodiny. Katalog DOA 2021 je mimo jiné k dispozici ke stažení na webových stránkách www.vysocina-kultura.cz. Celá tisková zpráva ZDE. Foto Jana Jarošová (OGV Jihlava).

2021-09-01

Připravujeme rozesílání taštiček s propagačními materiály k letošnímu ročníku DOA. Tyto materiály bude také od září možné vyzvednout přímo u nás v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod či na příslušných informačních centrech (Chotěboř, Světlá n./S.). V sekci Ke stažení jsou také již online na tomto webu.

2021-07-01

Od začátku prázdnin takřka každý den propagujeme přihlášené ateliéristy na Facebooku a Instagramu DOA, určitě se vyplatí sledovat. Uvádíme užitečné informace o tom, kde ateliéry najít, od kdy do kdy mají otevřeno a co v nich můžete vidět. Používány jsou fotografie, které nám zaslali sami ateliéristé.

2021-06-15

K tomuto dni bylo uzavřeno přihlašování k letošnímu ročníku DOA. Začalo další plánování a práce na novém katalogu a jiných propagačních materiálech. K letošnímu ročníku je přihlášeno 117 subjektů, z toho pět uměleckých škol. Ateliéristů z okolí Havlíčkova Brodu je 38, z okolí Žďáru nad Sázavou 33, z Třebíčska 15, z Pelhřimovska 11 a z Jihlavska 15. Tento počet je v porovnání s předchozími ročníky standardní a vzhledem k situaci doby pokoronavirové to vnímáme určitě jako úspěch.

2021-05-10

Myšlenka letošního 11. ročníku, jak můžete usoudit i z aktuálního loga, se točí okolo pojmu „křehkost“. Jak píše Puškin: „Údery kladiva drtí sklo a zpevňují železo.“ Snad v každém odvětví umění se najde tvůrčí postup a dílo, které je náročné na výrobu právě proto, že je ve výsledku křehké a při nesprávné manipulaci s ním mu hrozí nevratné poškození. Ať už se jedná o papírové krajky, vitráže, mozaiky apod. Téma letošních DOA se odráží také od obecné situace v loňském a letošním roce. Více nežli důrazně jsme poznali, jak křehké mohou být některé ze základních hodnot našeho života, včetně zdraví a rodiny. Křehké se v souvislosti s epidemií ukázaly být také některé společenské vazby a zažité veřejné dění. Jsme tu ale stále a naše tvořivost neutuchá, možná právě díla vzešlá z „doby koronavirové“ budou jednou originálním umělecko-historickým svědectvím o našich radostech a starostech v situaci, kterou si jen málokdo v soudobé minulosti mohl představit.

2021-03-26

Radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů pan Mgr. Roman Fabeš udělil záštitu nad 11. ročníkem Dnů otevřených ateliérů na Vysočině.

2021-03-01

Zdravíme všechny naše příznivce. Již nyní Vám přinášíme termín Dnů otevřených ateliérů pro letošní rok. V Kraji Vysočina bude probíhat již 11. ročník, a to ve dnech 2. – 3. října 2021.

Pokud máte zájem o účast, prosím vyplňte přihlášku, kterou naleznete na stránkách www.vysocina-kultura.cz v sekci Ke stažení. Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail doa@muzeumhb.cz nebo vytištěnou v obálce na adresu Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 19, 580 01 Havlíčkův Brod.

K přihlášce přiložte také 2-3 fotografie Vašeho ateliéru, Vás nebo Vašich výrobků a uměleckých děl. Kvalita/rozlišení fotografií by měla být minimálně 300dpi. To proto, abychom fotografie mohly použít pro tisk v časopisu DOA. Fotografie by měla zvýšit atraktivitu Vašeho ateliéru u návštěvníků, proto posílejte opravdu jen pár kvalitních fotografií. Více informací naleznete v sekci ateliéristům.

Uzávěrka přihlášek je 31. května 2021

Přihláška na DOA 2021 ZDE

Tisková zpráva ZDE