Úvod


Dny otevřených ateliérů na Vysočině jsou podzimní slavností umění, která má v našem kraji tradici již od roku 2010. Brány do svého tvůrčího zázemí Vám otevřou výtvarníci na celém území Kraje Vysočina a to vždy první říjnový víkend. Malíři, sochaři, grafici, keramici, kováři, šperkaři, oděvní výtvarníci a další umožní návštěvníkům dozvědět se něco více o své tvorbě a někteří je do ní i rádi zapojí. Při této příležitosti dochází často k navázání nových přátelství a kontaktů a také k výměně zkušeností mezi umělci. Neváhejte a zažijte autentickou atmosféru, která se vymyká běžnému provozu v muzeích či galeriích. Myšlenka uspořádat Dny Otevřených Ateliérů byla převzata ze spolkové země Dolní Rakousko, kde se projekt uskutečňuje již od roku 2003. Později se rozšířil také na území České republiky, a sice v kraji Jihomoravském, Jihočeském a Kraji Vysočina.

Realizaci akce v kraji Vysočina má na starost Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod.


Aktuálně

2021-05-10

Myšlenka letošního 11. ročníku, jak můžete usoudit i z aktuálního loga, se točí okolo pojmu „křehkost“. Jak píše Puškin: „Údery kladiva drtí sklo a zpevňují železo.“ Snad v každém odvětví umění se najde tvůrčí postup a dílo, které je náročné na výrobu právě proto, že je ve výsledku křehké a při nesprávné manipulaci s ním mu hrozí nevratné poškození. Ať už se jedná o papírové krajky, vitráže, mozaiky apod. Téma letošních DOA se odráží také od obecné situace v loňském a letošním roce. Více nežli důrazně jsme poznali, jak křehké mohou být některé ze základních hodnot našeho života, včetně zdraví a rodiny. Křehké se v souvislosti s epidemií ukázaly být také některé společenské vazby a zažité veřejné dění. Jsme tu ale stále a naše tvořivost neutuchá, možná právě díla vzešlá z „doby koronavirové“ budou jednou originálním umělecko-historickým svědectvím o našich radostech a starostech v situaci, kterou si jen málokdo v soudobé minulosti mohl představit.

2021-03-26

Radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů pan Mgr. Roman Fabeš udělil záštitu nad 11. ročníkem Dnů otevřených ateliérů na Vysočině.

2021-03-01

Zdravíme všechny naše příznivce. Již nyní Vám přinášíme termín Dnů otevřených ateliérů pro letošní rok. V Kraji Vysočina bude probíhat již 11. ročník, a to ve dnech 2. – 3. října 2021.

Pokud máte zájem o účast, prosím vyplňte přihlášku, kterou naleznete na stránkách www.vysocina-kultura.cz v sekci Ke stažení. Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail doa@muzeumhb.cz nebo vytištěnou v obálce na adresu Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 19, 580 01 Havlíčkův Brod.

K přihlášce přiložte také 2-3 fotografie Vašeho ateliéru, Vás nebo Vašich výrobků a uměleckých děl. Kvalita/rozlišení fotografií by měla být minimálně 300dpi. To proto, abychom fotografie mohly použít pro tisk v časopisu DOA. Fotografie by měla zvýšit atraktivitu Vašeho ateliéru u návštěvníků, proto posílejte opravdu jen pár kvalitních fotografií. Více informací naleznete v sekci ateliéristům.

Uzávěrka přihlášek je 31. května 2021

Přihláška na DOA 2021 ZDE

Tisková zpráva ZDE