Muzejní a galerijní noc

V roce 2011 se nám podařilo společně s dalšími muzejními a galerijními institucemi v Kraji Vysočina uspořádat společnou Muzejní a galerijní noc 2011, v rámci které byly tyto instituce představeny mimo obvyklou otevírací dobu a s neobvyklým programem. Noci v muzeích a Noci v galeriích jsou součástí celostátního Festivalu muzejních nocí pořádaného Asociací muzeí a galerií České republiky. Ty na Vysočině přinesly navíc akce zaměřené na česko-rakouskou spolupráci. Pro návštěvníky byly připraveny tvůrčí dílny, hudební a divadelní vystoupení ve  výstavních expozicích, zajímavé i  netradiční přednášky nebo kostýmované prohlídky. Protože Porta culturae chce přinášet vzájemné prolínání česko-rakouské kultury, byla v každém zapojeném muzeu nebo galerii prezentována i kultura sousedního regionu Dolní Rakousko.