Výstava

Mezinárodní sklářské sympozium

VÝSTAVA

Výsledky práce sklářských výtvarníků, kteří se zúčastnili Mezinárodního sklářského sympozia Vysočina 2012 budou prezentovány na výstavě v prostorách Oblastní galerie v Jihlavě na Masarykově náměstí. Ta bude slavnostně zahájena 21. února a potrvá do 7. dubna. Zájemci si budou moci prohlédnout všechna vytvořená díla a navíc i umělci použité formy a skicy.

Sympozium v rámci přeshraničního projektu Porta culturae organizovala Horácká galerie v Novém Městě na Moravě. Osm sklářských výtvarníků z Česka, Rakouska a Slovenska realizovalo své nápady s pomocí zkušených mistrů sklářů v huti AGS Jaroslava Svobody v Karlově. Právě Svoboda stál u zrodu vůbec prvních sklářských sympozií v tehdejším Československu. Po několikaleté přestávce tak novoměstská galerie navázala na věhlasnou škrdlovickou tradici.

Pětidenního tvůrčího sympozia  na Vysočině se zúčastnili Sabine Müller Funk a Pavlína Čambalová z Rakouska, Martina Paljesková Pišková se Slovenska, Veronika Černá, Alena Matějka, Věra Vejsová, Monika Vosyková a Milan Krajíček z Česka.

Sklářské sympozium Vysočina 2012 se uskutečnilo v rámci projektu Porta culturae, který je podpořen Evropskou unií z programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013. Do tohoto projektu jsou zapojeni kromě Dolního Rakouska a Vysočiny také kraje Jihočeský a Jihomoravský.

Pozvánka

Plakát

Katalog

Tisková zpráva