Sympozium

Mezinárodní sklářské sympozium

„To nejlepší, co ve mně je“
to bylo téma šestidenního sklářského sympozia, které se uskutečnilo ve dnech
20. až 25. května 2012
ve sklárně AGS Svoboda Karlov nedaleko Žďáru nad Sázavou.

Osm sklářských výtvarníků se sjelo ve sklárně AGS Svoboda Karlov u Žďáru nad Sázavou, kde se zúčastnili týdenního sklářského sympozia organizovaného Horáckou galerií Nové Město na Moravě v rámci projektu Porta culturae. Od pondělního rána začali sklářští mistři realizovat návrhy zúčastněných výtvarníků, kteří se do tvůrčí práce sami zapojili. V průběhu pěti dnů se ze skleněné taveniny budou pod rukama sklářských výtvarníků a mistrů sklárny AGS Svoboda Karlov rodit díla na téma sympozia:

To nejlepší, co ve mně je!

Účast na sympoziu potvrdili prestižní umělci z partnerských regionů: Pavlína Čambalová a Sabine Müller Funk z Rakouska, Martina Paljesková Pišková ze Slovenské republiky, Veronika Černá, Alena Matějka, Věra Vejsová, Monika Vosyková a Milan Krajíček ze tří kooperujících krajů České republiky. Kurátorem sympozia bude odborný pracovník Horácké galerie Jan Kliment.

Průběh tvůrčí práce mohli přijít sledovat zájemci přímo do sklárny na Karlově, a to od pondělí do pátku vždy od 6:00 do 14:00 hodin. Sklárna byla totiž otevřena zájemcům z řad odborné, ale i laické veřejnosti. Speciálně pro novináře, především fotografy a kameramany byly připraveny dva termíny. Při nich byli novinářům k dispozici nejen samotní sklářští výtvarnící, ale i odborní pracovníci sklárny, galerie a regionální kanceláře Porta culturae, aby zodpověděli případné dotazy.

Termíny určené novinářům:

Pondělí 21. 5. od 10:00 do 12:00
Čtvrtek 24. 5. od 10:00 do 12:00

Záměrem Horácké galerie, která ve svých sbírkách pečuje o rozsáhlý soubor hutního skla pocházejícího ze sklárny v nedalekých Škrdlovicích, je navázat na věhlasná Škrdlovická sympozia z minulého století, realizovaná právě z podnětu Jaroslava Svobody.

Šestidenní česko-rakouské sklářské sympozium Vysočina 2012 bylo realizováno v rámci projektu Porta culturae. Ten je společnou iniciativou českých a rakouských příhraničních regionů – KrajeVysočina, Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje a spolkové země Dolní Rakousko v oblasti kultury, umělecké tvorby, muzejní a galerijní práce. Projekt vychází ze skutečnosti, že zapojené regiony disponují zajímavou a výjimečnou kulturní nabídkou a je finančně podpořen Evropskou unií.

Plakát

Fotogalerie