Mezinárodní sklářské sympozium

Mezinárodní sklářské sympozium

Osm sklářských výtvarníků se v květnu loňského roku sešlo ve sklárně AGS Svoboda v Karlově u Žďáru nad Sázavou, kde se konalo týdenní česko-rakouské sklářské sympozium s názvem „Sklářské sympozium Vysočina 2012“. Na tuto jedinečnou akci navazuje letošní výstava děl vytvořených právě na sympoziu a je pro zájemce připravena v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo nám. 24 v období od 21. 2. do 7. 4. 2013. Výstavu připravilo Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod ve spolupráci s organizátorem loňského sympozia, Horáckou galerií v Novém Městě na Moravě. Záštitu nad výstavou převzala radní pro oblast kultury a cestovního ruchu Kraje Vysočina, paní RNDr. Marie Kružíková, za jejíž účasti bude výstava ve čtvrtek 21. 2. 2013 v 17 hodin slavnostně zahájena.

Cílem sympozia bylo nejen pokračovat v tradici sklářských sympozií v Kraji Vysočina, vždyť poslední se konalo téměř před třiceti lety, ale především dát prostor kreativitě a osobitosti tvorby zúčastněných sklářských umělců z Vysočiny, Jižních Čech, Dolního Rakouska a také ze Slovenska. Téma sympozia „To nejlepší, co ve mně je!“ lákalo umělce k zamyšlení nad vlastním nitrem a vyjádření této myšlenky ve své tvorbě, ale zároveň mohlo být bráno i jednoduše jako výzva vytvořit něco unikátního. Díky tomu můžeme mezi výsledky sympozia obdivovat organické a anorganické přírodní tvary, objekty s vyrytými texty básní, tenkostěnné kalichy evokující dávné časy, abstraktní zobrazení lidských postav, instalaci z rytých čoček zobrazující běh životem a mnoho dalších děl, která se zrodila pod šikovnýma rukama sklářů, asistentů, brusičů a zkušených výtvarníků v žáru Karlovské huti.

Výstava byla připravena v českém a německém jazyce, neboť naším cílem je představit tvůrčí kreativitu účastnících se umělců a zručnost vysočinských sklářských mistrů i v ostatních česko-rakouských příhraničních regionech. Pro tyto účely byl připraven také obsáhlý dvojjazyčný výstavní katalog a celý výstavní koncept je doplněn i o audionahrávky, které obsahují např. informace o vzniku jednotlivých skleněných artefaktů.