2012

České a rakouské betlémy 2012

1.12. – 30.12.2012

Stadtmuseum Waidhofen an der Thaya

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod připravilo ve spolupráci s partnery z České republiky a Rakouska výstavu „České a rakouské betlémy“.

Slavnostní zahájení, se uskutečnilo v pátek 30. listopadu 2012 v 18:30 hodin. Výstavu otevřela RNDr. Marie Kružíková, radní pro oblast kultury a cestovního ruchu Kraje Vysočina a Mag. Franz Kemetmüller, hejtman okresu Waidhofen an der Thaya.

Výstava měla premiéru v loňském roce v Třebíči, kde jí shlédlo více jak 6.000 návštěvníků. V letošním roce projevilo o výstavu zájem právě Stadtmuseum ve Waidhofenu an der Thaya. Celá výstava byla připravena v českém a německém jazyce a samotný výstavní koncept je založen na prezentaci betlemářství  z českých a rakouských příhraničních regionů, a to jak ve formě historických betlémů, tak i současné betlémářské tvorby. Vystaveny jsou betlémy současných tvůrců z etnografické sbírky Muzea Jindřichohradecka, historické papírové betlémy z Třebíče a betlémy vytvořené dolnorakouským  Krippenbauverein z Hollabrunnu. Celá výstava čítá více jak 30 betlémů.

V rámci slavnostního zahájení byl představen i nově vydaný sborník příspěvků z česko-rakouského odborného semináře s názvem  Je betlémářství živé? Tento sborník bude v průběhu výstavy k dispozici návštěvníkům.

Pozvánka

Program

Zde můžete shlédnout video z Výstavy české a rakouské betlémy Třebíč 2011