České a Rakouské betlémy

ČEŠTÍ A RAKOUŠTÍ BETLEMÁŘI SPOLEČNĚ

„Je betlemářství živé?“ – takové bylo téma odborného semináře, který se v polovině prosince 2011 konal v Moravských Budějovicích. Seminář se uskutečnil ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč, které se dlouhodobě na tento obor lidového umění specializuje a vlastní rozsáhlé sbírky betlémů z Třebíče a okolí. Semináře se zúčastnilo 32 odborníků ze všech partnerských regionů.

Z osmi přednášejících byli dva Rakušané. Erwin Sainitzer, zkušený betlemář a člen Spolku betlemářů v dolnorakouském Hollabrunnu, přednesl na konferenci příspěvek Betlemářství – Jak žije tato tradice dnes? Druhým rakouským přednášejícím byl Prof. Dr. Hermann Steininger z Institutu evropské etnologie Univerzity Vídeň, který vystoupil s příspěvkem Dějiny betlemářství v Dolním Rakousku.

Z české strany byli přítomní zástupci odborné veřejnosti prakticky ze všech významných tuzemských betlemářských lokalit. Vysočinu zastupovali Antonín Žamberský, kurátor sbírek betlémů z Muzea Vysočiny Třebíč, a betlemářka Helena Grycová Benešová, vedoucí telčské pobočky jihlavského Muzea Vysočiny, která představila realizaci restaurace betlému manželů Vostrých. Dále Alena Veliká seznámila posluchače s Betlémskou cestou Spolku přátel betlémů v Třešti a Silva Smutná z Muzea Vysočiny Třebíč referovala o předvádění živých betlémů v  regionu. Místní betlemář Viktor Dvořák podal historii a  neznámé osudy tvůrce Vajerova pohyblivého betlému v  Domě sv. Antonína v Moravských Budějovicích.

V rámci sympozia se uskutečnily dvě odborné exkurze. První den do Třebíče, kde účastníci navštívili výstavu České a rakouské betlémy, pořádanou rovněž v rámci projektu Porta culturae v Galerii Malovaný dům. V kostele sv. Martina si účastníci mohli prohlédnout betlém z přelomu 19. a 20. století s poutavým výkladem Antonína Žamberského, který jej tu staví už od roku 1982. Druhá exkurze se uskutečnila na  závěr semináře do  muzea v  rakouském Vösendorfu se zastávkou v  Jihomoravském muzeu ve  Znojmě, kde byla instalovaná expozice Vánoční kouzlo třebíčských betlémů.

Příspěvky z tohoto odborného semináře byly shrnuty do sborníku, který je možné získat na adrese portaculturae@muzeumhb.cz nebo v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod.

Fenomenální úspěch zaznamenala výstava českých a  rakouských betlémů v  galerii Malovaný dům v  Třebíči. Do  konce prosince expozici navštívilo více než 6000 lidí. Už slavnostní vernisáž, která se konala 30. listopadu 2011 a které se zúčastnili betlemáři a jejich příznivci jak z českých, tak i rakouských příhraničních regionů, byla doslova „narvaná k prasknutí “. Návštěvníci si zde mohli prohlédnout jak historické, tak i moderní betlémy a jesličky od tvůrců z obou stran hranice. Videozáznam z této výjimečné výstavy můžete zhlédnout ZDE, k dispozici je i katalog výstavy, který můžete získat v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod.