Autorské a scénické čtení

Tříletým cyklem scénického a  autorského čtení představujeme každý rok zajímavé autory z  českého nebo rakouského příhraničního regionu.

Scénická čtení jsme zahájili v  listopadu 2011 knihou Fotbalové deníky jihočeského spisovatele Jiřího Hájíčka. Ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny byla připravena tři vystoupení za  přítomnosti autora. Dvě představení pro střední školy v  kulturním domě v  Havlíčkově Brodě a večerní pro veřejnost v  tzv. Poetickém podkroví zdejší kavárny. Pouze příprava nové knihy pak zabránila rakouskému spisovateli Danielu Glattauerovi, aby se zúčastnil tří veřejných scénických prezentací knihy Dobrý proti severáku. Na konci dubna se představení odehrála kromě Jihlavy také v Havlíčkově Brodě a Pelhřimově. V roce 2013 jsme Vám předtavili knihu od Jana Cempírka Bílej kůň – žlutej drak. Jeho velmi zajímavé pojetí knihy jste mohli vidět v Třebíči, Moravských Budějovicích a Žďáru nad Sázavou.

V  rámci Podzimního knižního trhu, který se v  říjnu 2011 uskutečnil v  Havlíčkově Brodě, se konal také Česko-rakouský literární festival, jehož součástí byla i  série autorských čtení s  názvem Muškáty za  okny a  děti ve  sklepě, kterých se zúčastnila desítka spisovatelů z  České republiky, Rakouska a Slovenska.

Ve spolupráci s dětským oddělením Krajské knihovny Vysočiny jsme pořádali 29. května 2011 autorské čtení a besedu s dolnorakouskou spisovatelkou Rosi Grieder-Bednarik, autorkou knihy pověstí z česko-rakouského pomezí  Vodník z Dyje a královna víl (Der Thayawassermann und die Feenkönigin). V roce 2012 jste se mohli přijít podívat na další autorské čtení a to 26. a 27. února na knihu Daniela Glattauera Dobrý proti severáku, kterou četl v Havlíčkově Brodě, Jihlavě a Pelhřimově.  Na podzim roku 2012 se odehrálo čtení s Josefem Mlejnkem a Eugenem Brikciusem a jejich knihou Eugeniální pendlování v kavárně U Notáře v Havlíčkově Brodě. V roce 2013 jste mohli zavítat do Havlíčkova Brodu nebo Třebíče na čtení a povídání s Marianem Pallou a jeho knihou Naivní konceptualismus a slepice.