Porta Culturae

Co je Porta culturae?

Porta culturae je společná iniciativa česko-rakouských příhraničních
regionů – Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, Jihočeského kraje a
spolkové země Dolní Rakousko v oblasti kultury, umělecké tvorby muzejní a
galerijní práce. V Kraji Vysočina je projekt Porta culturae administrován
Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod.

V rámci tohoto projektu se na Třebíčsku, Havlíčkobrodsku, Žďársku,
Pelhřimovsku a Jihlavsku uskuteční řada přeshraničních výstav, koncertů,
workshopů, konferencí a setkání, které pomohou zahájit či rozvinout
vzájemné kontakty a kulturní spolupráci mezi partnerskými regiony.

Projekt vychází ze skutečnosti, že zapojené regiony disponují
zajímavou a výjimečnou kulturní nabídkou, která však není dosud šíře
propojena a probíhá pouze na individuální bázi. Smyslem projektu je
hledat synergie mezi jednotlivými kulturními aktivitami v příhraničních
regionech, propojovat jejich aktéry a hledat nové cesty pro možnou
spolupráci.

Tím, že se budou jednotliví aktéři na našich akcích, jako jsou
semináře nebo při přípravě výstav navzájem setkávat, budou o sobě vědět a
budou schopni v budoucnu i lépe spolupracovat a navzájem se doplňovat.
Dále chceme veřejnost seznamovat s aktuální kulturou sousedních
příhraničních regionů.

Jakých cílů chceme dosáhnout?

 • Zmapovat kulturní dění v jednotlivých příhraničních regionech
 • Propojit a rozvíjet kulturní nabídku v přeshraničním kontextu
 • Rozšířit povědomí o kulturní nabídce v ostatních příhraničních regionech s důrazem na Dolní Rakousko
 • Přeshraniční propojení uměleckých a kulturních iniciativ, aktérů a organizací z Vysočiny a Dolního Rakouska
 • Společný vývoj pořadů v oblasti kultury, umělecké tvorby, muzejní a galerijní práce
 • Společný marketing uměleckých a kulturních akcí na Vysočině a v Dolním Rakousku
 • Poradenství pro přeshraniční projekty v oblasti kultury a umění

Jak těchto cílů chceme dosáhnout?

 • Vytvoření databanky kulturních subjektů celého kraje Vysočina
  (veřejná databáze zahrne jednotlivce i organizace zabývající se
  výtvarným uměním, divadlem, uměleckými řemesly, architekturou,
  pořadatele kulturních akcí, festivaly atd.)
 • Česko-rakouské muzejní a galerijní noci
 • Dny otevřených ateliérů
 • Jazzové mosty
 • Autorská a scénická čtení
 • Mezinárodní malířské sympozium
 • Česko-rakouský literární festival
 • Česko-rakouské sklářské sympozium
 • Výstavy (betlémářství, knižní ilustrace, pravěké dějiny)
 • Semináře (betlémářství, etnografie, soužití Čechů a Němců na Vysočině, památková péče)

Facebook button

2011
Autorské a scénické čtení – Fotbalové deníky
České a rakouské betlémy
Česko – rakouský literární festival
Dny otevřených ateliérů na Vysočině 2011
Jazzový most
Muzejní a galerijní noc
Mezinárodní malířské sympozium

2012
Autorské a scénické čtení – Dobrý proti severáku – Eugeniální pendlování
České a rakouské betlémy
Dny otevřených ateliérů na Vysočině 2012
Jazzový most
Muzejní a galerijní noc
Muzea a památková péče
Mezinárodní sklářské sympozium

2013
Terénní etnografická práce – Mezinárodní seminář, vydání sborníku příspěvků
Autorská a scénická čtení – „Listování“
Češi a Němci na Vysočině – Mezinárodní seminář, vydání sborníku příspěvků
České a rakouské knižní ilustrace – putovní výstava, vydání katalogu
Dlouhá muzejní a galerijní noc
Dny otevřených ateliérů v Kraji Vysočina 2013
Pravěké a ranně novověké dějiny Vysočiny, Jižních Čech, Jižní Moravy a Dolního Rakouska
Jazzový most – série mezinárodních podzimních koncertů jazzové hudby

2011 – 2013
Tvorba databanky kulturních subjektů v Kraji Vysočina a její propojení s partnerskými regiony.
Autorské a scénické čtení
České a rakouské betlémy
Česko – rakouský literární festival
Dny otevřených ateliérů na Vysočině
Jazzový most
Muzejní a galerijní noc
Mezinárodní malířské sympozium
Muzea a památková péče
Mezinárodní sklářské sympozium

2014 – 2019
Rozšiřování a aktualizace databanky kulturních subjektů, rozvíjení spolupráce hudebníků z jednotlivých regionů v rámci koncertních vystoupení Jazzový most, pokračování tradice Autorských a scénických čtení – Listování